Aj v roku 2011 bol dotazník v slovenčine, bude aj teraz

Týka sa nás sčítanie v krajine, v ktorej žijeme. Vaše priznanie sa k slovenskej národnosti pomôže lepšej podpore naších komunít tu v Maďarsku. Okrem toho je potrebné rešpektovať zákonné podmienky. Ak fyzická osoba má vystavenú pobytovú (Lakcím) kartu je sčítanie povinné. 

Na Slovensku podľa zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021:

- § 2, ods. (1), pís. a) sa sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch Slovenskej republiky
- § 3, pís. a) sa obyvateľom rozumie

1. štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
2. občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu,
3. štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva

To znamená:
- ak má fyzická osoba v Slovenskej republike trvalý pobyt je, podľa zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike.
- ak má fyzická osoba akýkoľvek iný registrovaný pobyt v Slovenskej republike je, podľa zákona o sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej republike.
- ak Slovenský občan nemá na Slovensku žiadny pobyt, nesčítava sa v Slovenskej republike.

Sčítací formulár obsahuje aj otázku o súčasnom pobyte a odkedy sa v ňom fyzická osoba zdržiava. Na základe odpovedí na tieto otázky bude odvodený tzv. obvyklý pobyt (trvajúci súvislo 12 mesiacov a viac) pre účely štatistiky obyvateľstva v Európskej únii. Tento postup zamedzuje dvojitému sčítaniu jednej fyzickej osoby v rámci Európskej únie. 

Štatistické úrady (v Maďarsku aj na Slovensku) teda spracujú stav obyvateľstva aj podľa trvalého pobytu aj stav obyvateľstva podľa obvyklého pobytu.

Na Slovensku:
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Bude čoskoro sprístupnené.

V Maďarsku:
15. apríl 2021. - Na adresu ktorú máte uvedenú v pobytovej (Lakcím) karte vám poštou doručia informačný list o sčítaní (v ňom aj kód potrebný k internetovému vyplneniu dotazníka)
1. máj 2021 - 16. máj 2021 - doba určená k individuálnemu vyplneniu dotazníkov na internete
15. máj 2021 - 20. jún 2021 - komisári pracujú na teréne
21. jún 2021 - 28. jún 2021 - doplnkový súpis

Na otázky nám odpovedala: PhDr. Michaela Regešová

Oddelenia sčítania obyvateľov domov a bytov a prierezových štatistík
Odbor štatistiky obyvateľstva

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3, 824 67 Bratislava

Čítajte ďalej:

Prehľad platných druhov preukazov a osobných dokladov v Maďarsku

Cintoríny a ceny za prepožičanie miesta na hrob či urnu

Lepšia.TV má nový základný balík, stojí iba 3,49 € mesačne. Sledujme ho aj v Maďarsku

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top