Povolenie na rybolov v Maďarsku

Určite sa v radoch našincov - rybárov nájdu viacerí, ktorí by si chceli vychutnať rybačku aj tu, kde bývame.
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Noví členovia, ktorí už majú povolenku zo Slovenska, sa musia zaregistrovať v miestnej rybárskej organizácii.

Ak nový rybár vie po maďarsky, môže zložiť skúšku tu. Ak nie, musí zložiť skúšku na Slovensku a prísť až potom, keď má povolenie. V miestnej organizácii si treba vybaviť takzvanú „plastikkartu“. Postup je rovnaký vo všetkých miestnych organizáciach.

Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület, Stettni Klub - miestna organizácia v Hegyeshalome:
Prijímanie nových členov: Fekete Tamás tel.:+3696221286, alebo Koczan Antal +36303346272.
Ročná cena na jazerá je cca 38.000,-Ft., na rieky (Lajta a kanály) 32.800,- Ft.

Honvéd Horgász Egyesület - miestna organizácia v Dunakiliti:
Tu sa treba sa obrátiť na pána Lelkes Béla tel. +36209359726 alebo +3630866872
Ceny na rok 2021 budú stanovené až začiatkom februára. Prihlášku viete podať aj teraz.

Rajkai Horgász Egyesület - miestna organizácia v Rajke:
Registrácia nového člena v miestnej organizácii je stanovená na 10.000,-Ft.
Minuloročné ceny povoleniek 45.000,- na Dunaj a 2 jazerá v Rajke. Informácie u pána Sipos Mihály tel. +36204101583

Ceny sa môžu každý rok meniť

Čítajte ďalej:

"Podnikajme v Maďarsku" zakladáme s.r.o. - k.f.t.

Ščítanie ľudu, kde sa máme sčítať?

Závet, spoločný závet, dedičská zmluva v Maďarsku

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top