Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR, a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni pobytu v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie:

štát a miesto pobytu v zahraničí a

predpokladanú dobu pobytu v zahraničí.

Pri návšteve úradu je občan povinný:

Sám za seba

Predložiť platný doklad totožnosti:

občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze

cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na prechodný pobyt. Ak zamestnanec ohlasovne pobytu vyhotoví za občana prihlasovací lístok na prechodný pobyt elektronicky, občan overí správnosť a úplnosť údajov a lístok podpíše. 

Za dieťa do 18 rokov

Pri ohlásení o prechodnom pobyte v zahraničí za dieťa do 18 rokov je zákonný zástupca povinný:

Predložiť platný doklad totožnosti:

  • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov.

Predložiť písomný súhlas druhého zákonného zástupcu (ak je občanom SR) dieťaťa o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí.

Vyplniť a podpísať za dieťa do 18 rokov prihlasovací lístok na prechodný pobyt. Ak zamestnanec ohlasovne pobytu vyhotoví za občana prihlasovací lístok na prechodný pobyt elektronicky, zákonný zástupca overí správnosť a úplnosť údajov a lístok za dieťa do 18 rokov podpíše. Ohlásiť prechodný pobyt v zahraničí môžete aj online cez elektronickú službu.  Ak si želáte využívať elektronické služby, musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/.

Služba je v súčasnosti pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba.      

Bližšie informácie o občianskom preukaze s čipom, KEP, podpornom softvéri a návode na inštaláciu.

Ak si prajete dostávať notifikačné správy súvisiace s touto službou, musíte mať vyplnené údaje o SMS a e-maile v kontaktných údajoch. Tieto si môžete zmeniť prostredníctvom služby "Modifikácia kontaktných údajov".  

Základné informácie k tejto elektronickej službe. 

Čítajte ďalej:

Ako si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

Roaming, alebo maďarská sim-karta?

Nákup liekov na slovenský lekársky predpis v Maďarsku

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top