Dd 1. januára má Slovensko prísnejší lockdown

Zatvoria všetky lyžiarske strediská, hotely už nebudú prijímať nových hostí. Zatvorené musia zostať aj kostoly. Tam, kde to ide, majú ľudia pracovať z domu. Zakazuje sa aj vytvárať bubliny kontaktov.

Od dnes 1. januára od 5.00 hod. ráno budú platiť prísnejšie pravidlá lockdownu – pravdepodobne do 24. januára.
Zakazuje sa stretávanie rôznych domácností a vytváranie bublín. Bubliny z dvoch domácností, ktoré si ľudia vytvorili pred vianočnými sviatkami, nie je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nutné okamžite zrušiť. Keď sa však rozdelia, nemôžu ich už obnoviť.

Obmedzuje sa cestovanie medzi okresmi? Nie celkom. Platí všeobecný zákaz vychádzania, medzi výnimkami je však dochádzanie do práce, ak vám zamestnávateľ podpíše potvrdenie, že ju musíte vykonávať mimo domova. Ak pracujete v inom okrese, ako bývate, môžete za týchto podmienok cestovať.
Aj tu však platí, že ľudia majú pracovať z domu všade tam, kde to ide – len zamestnávatelia majú dávať výnimky pre tých, ktorí majú chodiť do práce.
Pobyt v prírode bude možný len v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci mesta. Výnimku zo zákazu vychádzania bude mať aj chodenie von so zvieratami či cesta na testovanie.

Výnimky zo zákazu vychádzania sa vzťahujú na:

cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home officeu, a na cestu späť. Vzťahuje sa to aj na výkon podnikania;
cestu v nevyhnutnom rozsahu na nákup základných potrieb v najbližšej maloobchodnej predajni od miesta bydliska a cestu späť;
cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop) a cestu späť;
cestu do zdravotníckeho zariadenia kvôli neodkladnej starostlivosti, preventívnej prehliadke alebo plánovanej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť;
cestu v nevyhnutnom rozsahu do lekárne a späť;
cestu na RT-PCR test alebo do mobilného odberového miesta na antigénový test a cestu späť;
cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť;
cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť;
cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť;
cestu späť z návštevy inej domácnosti;
cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia;
pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť;
cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cestu späť;
cestu späť z rekreácie;
cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa pri striedavej starostlivosti;
cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy;
cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia;
cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby do školy či škôlky;
osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

 Vyhlášky ÚVZ SR

Čítajte ďalej:

Získanie práva trvalého pobytu

Sviatky v Maďarsku v roku 2021

Ako si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top