Založenie živnosti pre fyzickú osobu v Maďarsku

Chcete začať podnikať v Maďarsku? Máte eshop, niečo vyrábate? Vo všeobecnosti v Maďarsku platí, že oprávnenie na podnikanie nie je potrebné získavať vtedy, ak nejde o výkon špecifických činností, ktoré sa musia ohlasovať príslušnému úradu, vyžadujú si splnenie určitej kvalifikácie alebo si vyžadujú úradné povolenie. Ak sa ako fyzická osoba – podnikateľ budete v Maďarsku zaoberať len neregulovanými činnosťami, postačuje ohlásiť začatie vykonávania svojej činnosti. Toto oznámenie nepodlieha žiadnemu poplatku.

Ohlásenie začatia vykonávania činnosti je možné uskutočniť elektronicky alebo osobne. V prípade využitia elektronickej možnosti je potrebné využiť portál Ügyfélkapu a tam prostredníctvom príslušného formuláru ohlásiť začatie vykonávania činnosti. V prípade, že dobre neovládate maďarský jazyk, bude to pre vás veľmi komplikované, nakoľko tento portál je dostupný len v maďarskom jazyku a ešte pred jeho použitím je potrebné sa na ňom zaregistrovať. Ak sa rozhodnete pre osobné ohlásenie začatia vykonávania činnosti, môžete tak urobiť prostredníctvom príslušného formuláru na ktoromkoľvek úrade v Maďarsku. Na účely ohlásenia začatia činnosti budete okrem občianskeho preukazu a Lakcím karty potrebovať poznať aj kódy činností, ktoré budete vykonávať (Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke), ak nemáte LK musíte mať sídlo živnosti, to preukážete napríklad nájomnou zmluvou.

Po úspešnom zapísaní do registra spravovaného ústredným úradom pre verejnú správu a verejné elektronické služby (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) vám bude vystavené osvedčenie obsahujúce napríklad aj obdobu slovenského daňového identifikačného čísla a identifikačného čísla organizácie. Odo dňa zápisu do tohto registra môžete začať vykonávať v Maďarsku svoju podnikateľskú činnosť.

Na založenie živnostenského listu si môžete zobrať splnomocnenca (alebo tlmočníka) ktorý vás môže zastupovať. Ideálne vopred kontaktovať a najať účtovníka.

Založenie živnostenského listu je skôr ojedinelé a našinci si skôr zakladajú firmy KFT obdoba našej s.r.o.

Čítajte ďalej:

Získanie práva trvalého pobytu

Ako si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

Roaming, alebo maďarská sim-karta?

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top