Takýto vzhľad mala registračná karta do konca roku 2012

Nik síce nemá rád úrady a vybavovačky, no bez potrebných dokladov je to ešte horšie. Na jednom mieste vám prinášame prehľad jednotlivých osobných dokladov, ktoré už máte alebo si ch môžete vybaviť. Už viac ako rok si môžeme zapísať našu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

OSVEDČENIE O REGISTRÁCII pre občana EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru)
REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS EGT-állampolgár részére

Právny status / hlavný účel:
Doklad o pobyte vydávaný občanom Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska s pobytom v Maďarsku
Osvedčenie o registrácii pre štátnych príslušníkov EHP, ktorí sa v Maďarsku zdržujú viac ako 3 mesiace
Palatí vždy s ďalším preukazom: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. 

Žiadosť treba podať na stránke Enter Hungary

Koľko zaplatíte: cena je spolu s pobytovým preukazom

Platnosť: Neobmedzená

POBYTOVÝ PREUKAZ, OFICIÁLNE OSOBNÉ IDENTIFIKAČNÉ OSVEDČENIE "Lakcím karta"
LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Právny status / hlavný účel:
Doklad potvrdzujúci totožnosť vydávaný štátnym príslušníkom Maďarska alebo cudzím štátnym príslušníkom oprávnene sa zdržiavajúcim v Maďarsku
Oficiálny preukaz, ktorým sa osvedčuje adresa a totožnosť osoby.
Palatí vždy s ďalším preukazom: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Príde doporučene poštou. Žiadosť treba podať na stránke Enter Hungary

Názov žiadosti v maďarčine: egt-állampolgár és családtagja, regisztrációs igazolás egt állampolgár részére

Koľko zaplatíte: 1000.- Ft (cena je vrátane registračnej karty)

Platnosť: Neobmedzená

KARTA PERMANENTNÉHO POBYTU - PREUKAZ NA TRVALÝ POBYT
ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA

Právny status / hlavný účel:
Doklad o pobyte vydávaný občanom Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska s pobytom v Maďarsku
Doklad osvedčujúci právo na trvalý pobyt štátnych príslušníkov krajín EHP a osoby, ktoré sú od nich závislé.
Karta sa vydáva občanom EHP, ktorý sa legálne zdržiavajú v Maďarsku bez prerušenia päť rokov. Počíta sa 5 rokov od dátumu registrácie na registračnej karte (bejelentkezés időpontja). O ďalšie tri roky keď už vlastníte túto kartu môžete podať žiadosť o maďarské občianstvo.
Dieťa má nárok na trvalý pobyt ak je narodené na území Maďarska. Karta príde poštou.

Žiadosť treba podať na stránke Enter Hungary

Názov žiadosti v maďarčine: egt-állampolgár és családtagja, Állandó tartózkodási kártya iránti kérelem regisztrációs igazolással rendelkező egt állampolgár vagy tartózkodási kártyával rendelkező egt állampolgár családtagja részére

Platnosť: pre štátnych príslušníkov krajín Európskeho hospodárskeho priestoru platí preukaz na trvalý pobyt na neurčitý čas

Koľko zaplatíte: 1500.- Ft

PREUKAZ NA TRVALÝ POBYT rodinného príslušníka občana EHP
TARTÓZKODÁSI KÁRTYA

Právny status / hlavný účel:
Doklad o pobyte pre rodinného príslušníka občana Európskej únie, alebo Islandu, Nórska alebo Lichtenštajnska, má právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov.
Pre deti, manžela, manželku rezidenta. Príde poštou na adresu.

Žiadosť treba podať na stránke Enter Hungary

Platnosť: max. 5 rokov

Koľko zaplatíte: 1500.- Ft

VODIČSKÝ PREUKAZ
VEZETŐI ENGEDÉLY

Právny status / hlavný účel:
Vodičský preukaz vydávaný osobám oprávnene sa zdržiavajúcim v Maďarsku, Doklad preukazuje totožnosť držiteľa na území Maďarska. Napríklad ak máte maďarský vodičský preukaz a idete si vybrať zásielku na poštu, alebo sa pohybujete po krajine, vtedy spolu s pobytovým preukazom slúži na vašu identifikáciu. (netreba nosiť slovenský OP, pas). Pre vybavenie treba absolvovať zdravotnú prehliadku u obvodného lekára v Maďarsku. Žiadosť na okresnom úrade v Mosonmagyaróvári.

Platnosť: 10 rokov / 5 rokov, podľa veku vodiča

Koľko zaplatíte: 4000.- Ft

Ďalej čítajte:

Ceny elektronických diaľničných nálepiek v roku 2021

Prísne pravidlá pri používaní pyrotechniky a silvestrovských ohňostrojov v roku 2020

Poplatky za psíka v jednotlivých obciach pre nasledujúci rok 2021

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top