Ceny diaľničných nálepiek - 2021

Ceny diaľničných e-nálepiek - 2021

Poplatok za elektronickú nálepku v Maďarsku sa od januára 2021 zdražie o výšku inflácie. Môžete si zakúpiť aj viacej krajov, novinka je aj krajská elektronická známka pre motorky.

 Kat. 

 

10 dní  Mesiac Rok  Polrok  Kraj
 D1  3 640 Ft  4 970 Ft  44 660 Ft  29 820 Ft  5 200 Ft
 D1M  1 530 Ft  2 600 Ft  44 660 Ft  -  5 200 Ft
 D2  7 270 Ft  9 930 Ft  44 660 Ft  -  10 390 Ft
 B2  16 110 Ft  22 830 Ft  207 770 Ft  -  20 780 Ft
 U  3 640 Ft  4 970 Ft  44 660 Ft  -  5 200 Ft

Kategórie vozidiel

Osobné automobily a prívesy patria do jednej z nasledujúcich kategórií vozidiel: 

Kódovanie v
poli „J“

v osvedčení o registrácii *

Definícia Kategória poplatkov
M1 auto

D1  (pre vozidlá s kapacitou

nepresahujúcou 7 osôb)

M1 auto

D2  (pre vozidlá schopné

prepravovať viac ako 7 osôb)

N1

nákladné

auto

D2  (do celkovej hmotnosti 3,5 t)
M2 autobus

B2  (autobus s maximálnou

prípustnou celkovou hmotnosťou do 5 t)

M3 autobus

B2  (autobus s maximálnou

prípustnou hmotnosťou

naloženého vozidla viac ako 5 t)

O1 prívesný vozík

U  (príves do maximálnej

prípustnej hmotnosti naloženého vozidla 750 kg)

O2 prívesný vozík

U  (príves nad 750 kg,

do 3,5 tony)

Čítajte aj:

Ako si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

Bydlisko v Maďarsku a práca na Slovensku, ako je to so zdravotným poistením?

Výmena a uznávanie vodičských preukazov v EÚ

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top