Predstavujeme Hegyeshalomský železničný spolok športových rybárov pri Stettni-tó

Náš spolok Hegyeshalomský železničný spolok športových rybárov (Hegyeshalmi Vasutas Sporthorgász Egyesület) vznikol 18. marca 1990 z iniciatívy 78 dospelých a 12 mladých členov. V súčasnosti máme 471 dospelých členov, 7 mladých a 30 detských členov. Zrejme sme najpočetnejším občianskym združením v Hegyeshalome.

Je zaujímavé, že prvých päť rokov sme fungovali ako rybári bez rybníka. Preto prvoradým cieľom nášho spolku bolo získať vlastnú vodnú plochu v Hegyeshalome. Vtedajšiu “malú baňu” totiž vlastnil rybársky spolok patriaci župe Győr-Moson- Sopron. Predseda novovzniknutého spolku po mnohých iniciativných krokoch sa napokon obrátil na hegyeshalomskú samosprávu s návrhom, aby sa renovovalo naše jazero Stettni-tó. Napokon v júni 1995 sa rekonštrukčné práce rozbehli. Materiálnu pomoc i pracovnú silu poskytli stavbári diaľnice, IBUSZ a IBEX Kft. ako aj nadšení členovia nášho spolku, ktorí ukázali, že spoločným úsilím možno veľa vecí dosiahnuť. Napokon 18. septembra 1995 bol náš rybník slávnostne otvorený. Predseda nášho spolku Németh János otvoril hať, cez ktorú z pravej strany jazera začal prúdiť prítok a dodnes sústavne prúdi a očisťuje vodu nášho rybníka, čo má rozlohu 1,8 hektárov. Po prvej násadke rýb dodnes sa usilujeme o ochranu rýb v jazere a o udržiavanie pekného okolia rybníka výsadbou stromov a umiestnením hracích prvkov v okolitom detskom parku. Viackrát za rok organizujeme ekologické dni, ktorých cieľom je údržba zelene okolo rybníka, rez stromov, suchej šašoviny a odvoz nazbieraného odpadu. Srdečne vítame každého, kto chce priložiť pomocnú ruku, veď tento rekreačný priestor neslúži iba rybárom, ale všetkým obyvateľom našej obce. Pri umiestňovaní hracích prvkov mnoho hodín odpracovali aj členovia nášho spolku. V blízkom priestore okolo jazera sa vybudovala aj možnosť pre rodiny alebo priateľov usporiadať pikniky. Sú tu umiestnené potrebné nádoby na varenie, pečenie, lavice, stoly ako aj koše na odpad.

V máji a júni 2015 sme detské ihrisko pri jazere inovovali vďaka zbierke pri príležitosti súťaže vo varení v roku 2014, ako aj príspevku riaditeľa Határ Étterem a neposlednom rade pomocou hegyeshalomskej samosprávy. Každý rok usporadúvame, dnes už tradičnú, súťaž v rybolove. Tešíme sa účasti mnohých rybárov aj z okolitých obcí aj zo zahraničia. Radosťou nás napĺňa úspešnosť tejto akcie. V roku 2018 sme sa zúčastnili verejnej súťaže Leader a nasledujúci rok sme aj pomocou samosprávy získali traktorovú kosačku aj s prívesom. Značne sa tým uľahčilo udržiavanie pekného trávníka v okolí jazera. Vlani na jeseň sme umiestnili malú verejnú knižnicu na zadnej strane jednej z drevených domčekov pri rybníku. Knižnička je dobre viditeľná z parkoviska a je strážená kamerou. Heslom knižnice je “prines jednu knihu a jednu knihu si odnes”. Táto akcia je výsledkom našej spolupráce s organizáciou miestneho spoloku Maďarského červeného kríža v Hegyeshalome (Magyar Vöröskereszt Hegyeshalmi Alapszervezet).

Sú tu lavičky, kde si môžete sadnúť a čítať si, vymeniť si knihy alebo sa o nich porozprávať s priateľmi. Naďalej sa budeme usilovať o to, aby tento priestor oddychu pre malých aj veľkých bol priestorom kultúry. Každý rok aj pomocou samosprávy v Hegyeshlome prispievame k jeho ochrane a okrášľovaniu. Srdečne vítame tradičných aj nových návštevníkov nášho rybníka a zároveň by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na prečítanie vyhlášky o zásadách udržiavania poriadku v uvedenom priestore jazera Stettni. Veď dnešný pekný stav tejto rekreačnej oblasti je výsledkom práce a energie mnohých našich spoluobčanov!

Ohľadom ďalších informácií o možnostiach rybolovu alebo o činnosti nášho spolku volajte: Fekete Tamás +36-30/37-88-210 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Kóczán Antal + 36-30/33-46-272 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalej si prečítajte:

Vlaková linka S8, cestovný poriadok a plánovač spojenia

Prísne pravidlá pri používaní pyrotechniky a silvestrovských ohňostrojov v roku 2020

Ako vybaviť trvalý pobyt (Lakcím) kartu online?

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top