Podmienky pre chov a držanie psov

Majiteľ psa je povinný nahlásiť svojho psa do evidencie. Majiteľ môže svojho psa nahlásiť do evidencia psov prostredníctvom tlačiva na to slúžiaceho a jeho postúpením Miestnemu Úradu. V rodinnom dome je možné chovať dvoch psov!
Bytové domy majú možnosť vytvoriť svoje interné nariadenia v súvislosti s držbou zvierat, pokiaľ tieto predpisy nie sú v rozpore s platným Zákonom o držbe zvierat (č. XXVIII. z roku 1998.), so súvisiacimi predpismi Vládneho nariadenia č. 41/2010. (II.26.) o výkone Zákona a o chove domácich zvierat a o ich distribúcii.

Na verejnom priestranstve musí majiteľ psa zabezpečiť, aby pes hryznutím neohrozoval iné zvieratá ani ľudí. V intraviláne – okrem priestoru určeného pre výbeh psov – je možné psa vodiť len na vodítku. Je zakázané psa pustiť na voľno v areáli verejných parkov! Na verejnom priestranstve môže psa vodiť len taká osoba, ktorá je schopná psa viesť a zabrzdiť!
Držiteľ psa je povinný okamžite odstrániť výkal zvieraťa z verejného priestranstva! Prostriedky slúžiace na zber výkalu musí zabezpečiť majiteľ zvieraťa! Poprosíme, aby ste pri venčení brali ohľad na ostatných oddychuchtivých! V nočných hodinách podľa možnosti obmedzte venčenie psa. V prípade, ak psa môžete venčiť len v neskorých večerných hodinách, poprosíme využiť označené verejné priestranstvá, ktoré sú určené pre výbeh psov ak to daná obec umožňuje.
Upozorňujeme majiteľov psov, že je zakázaný vstup so zvieraťom na chránené územia, nachádzajúce sa v extraviláne obce! V záujme ochrany zveri je povinné používať vodítko aj v extraviláne obce!

V Rajke a Hegyeshalome je registrácia rýchla a bezplatná.

Povinné očkovanie psov a informácie o registrácii v Maďarsku aj Veterinárna ambulancia-Állatorvosi rendelő - Rajka 

Adresa: Rajka, Dózsa György u. 70 Telefón: +36 70 602 5515

Čítajte ďalej:

Poplatky za psíka v jednotlivých obciach pre nasledujúci rok 2021

Cezhraničný home office. Ako zdaniť zamestnancov pracujúcich na home-office?

Tip na darček. Objednajte si Slovenskú kuchyňu!

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top