ko si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

Čo robiť, ak chcete mať zapísanú vašu maďarskú adresu v našom OP

Najprv si treba položiť otázku prečo - môžeme mať niekoľko dôvodov

  1. Mám len jednu nehnuteľnosť a to v Maďarsku a nechcem mať občiansky preukaz bez adresy (napríklad v nejakej mestskej časti, bez ulice)
  2. Predal som na Slovensku dom, byt a mám stále trvalý pobyt na adrese, ktorú používam, aj keď by som mal zmeniť danú adresu
  3. Prvý občiansky pre svoje deti - dá sa žiadať už od dvoch rokov (ideálne aj ako cestovný doklad, netreba nosiť cestovný pas)
  4. Budem mať ťažisko svojich záujmov už len v Maďarsku
  5. Nechcem zaťažovať známych, rodinu u ktorých mám nahlásený trvalý pobyt
  6. Nechcem si platiť mesačne trvalý pobyt ako službu
  7. Som dôchodca 
  8. Ak chcete neskôr požiadať o maďarské občianstvo
  9. Chcel som to mať na poriadku a o tejto možnosti som nevedel

Ak ohlásite zmenu trvalého pobytu a vybavíte si nový občiansky preukaz požiadajte:
- o zmenu v Obchodnom registri
- o zmenu v Živnostenskom registri
- o zmenu na dopravnom inšpektoráte, dajte si auto na firmu, alebo si zoberte maďarskú ŠPZ
- o zmenu údajov v katastri nehnuteľností v SR (je to bezplatné a zapíšu vám aj maďarský pobyt do katastra v SR)

Ohláste zmenu aj v ďalších organizáciách

Banka, pošta
Zdravotná poisťovňa
Zamestnávateľ
Sociálna poisťovňa
Daňový úrad
Doplnková dôchodková poisťovňa
Stavebná sporiteľňa
Nebankové alebo splátkové spoločnosti
Súdy
Exekútor
Mobilný operátor
Komerčná poisťovňa
a podobne

Nový občiansky má čip, preto viete komunikovať s úradmi elektronicky, hlavne cez portál www.slovensko.sk

Ako na to

Správne poplatky:
podanie žiadosti o vydanie OP (zmena alebo zápis nových údajov) 4,50 eura
podanie žiadosti o vydanie OP do 2 pracovných dní 20 eur + základný poplatok
Zákonná lehota pre vydanie občianskeho preukazu s čipom začne plynúť až po uhradení správneho poplatku.

Výška správnych poplatkov
Podanie žiadosti o vydanie OP (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 eura.
Podanie žiadosti o OP ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 eura,
Podanie žiadosti o OP ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur.
Podanie žiadosti o OP urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 eur + základný poplatok.
Doručenie OP na adresu na Slovensku službou na tento účel zriadenou 3 eurá + základný poplatok.

Oslobodenie od poplatkov
Od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 (napr. po skončení doby platnosti občianskeho preukazu) a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.
Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čítajte ďalej:

Bydlisko v Maďarsku a práca na Slovensku, ako je to so zdravotným poistením?

Výmena a uznávanie vodičských preukazov v EÚ

Cintoríny a ceny za prepožičanie miesta na hrob či urnu

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top