Národnostné rádio MR4 Nemzetiségi Rádió na AM frekvenciách

Hľadáte informácie a správy o živote Slovákov v Maďarsku s čerstvými aktuálnymi správami zo sveta, s počasím, zaujímavosťami a správami o živote slovenskej národnosti. Vysiela sa denne od 18:00 - 20:00, národnostné rádio MR4 Nemzetiségi Rádió na vlnách AM 873, 1188, 1350 počúvať môžete aj na internete v lepšej kvalite *Slovenské vysielanie rozhlasu pre slovenskú menšinu v Maďarsku

Národnostné vysielanie v slovenskom jazyku sa v Maďarskom rozhlase začalo až v roku 1974. Zo začiatku ho pripravovali v Szolnoku, potom v Miškovci a temer poldruha desaťročia sa hlási zo Segedína.

V Maďarskom rozhlase pripravujú aj spoločný národnostný program v maďarčine pod názvom V jednej vlasti, ktorý regionálne štúdiá striedavo redigujú. Tento 30-minutový magazín sa hlási v sobotu o 13. hodine a samozrejme sa na ňom podieľajú aj spolupracovníci slovenskej redakcie.

Denné dvojhodinové celoštátne vysielanie, ktoré je takpovediac vlajkovou loďou slovenského rozhlasového vysielania v Maďarsku, pozostáva zo spravodajského bloku a z dvoch-troch aktuálnych reportáží, prípadne z jedného dlhšieho, pestrého spravodajstva, zaznamenaného na niektorej z významnejších udalostí. Pripravujú tu takisto pravidelne sa hlásiace tematické bloky, napr. náboženské, literárne, folklórne a ženské magazíny. 

Personálne podmienky prípravy programov sú dobré, veď v segedínskom oblastnom štúdiu zamestnávajú piatich redaktorov na plný úväzok. Vedúcou redakcie je Mária Vargová. Technické a pracovné podmienky sú už problematickejšie - štyria redaktori pracujú v maličkej kancelárii.

Každodennou starosťou je takisto nedostatok peňazí, rozpočet relácií sa od roku 1992 nezmenil.

Najväčším problémom - dalo by sa povedať od rozbehnutia vysielania - sú obmedzené možnosti príjmu. Dnes už totiž temer nedostať taký rozhlasový prijímač, ktorý by bol vhodný na prijímanie východnej normy vysielania. Okrem toho aj to celoštátne vysielanie sa ruší v čase priameho prenosu zo zasadnutia parlamentu, teda každý štvrtý týždeň! Vtedy slovenské relácie vysiela v hlavnom meste Rádio Calypso, na vidieku tzv. sieť Network regionálnych štúdií, čo však v žiadnom prípade neznamená celoštátne pokrytie. Značná časť slovenských poslucháčov, ktorí majú záujem o vysielanie, jednoducho nemôže počúvať 25% pre nich pripravených programov, riešenie je cez internet. Vysielanie môžete počúvať v archíve až 60 dní

Medzi Slovenskou redakciou Maďarského rozhlasu a Slovenským rozhlasom sa vytvorili vynikajúce pracovné styky. V zmysle dohody podpísanej medzi týmito dvomi štátnymi verejnoprávnymi médiami, poskytujú našim redaktorom v Slovenskom rozhlase odborné štipendium na 50 dní, SR okrem toho dodáva slovenskému vysielaniu historické a literárne programy a hudobné materiály.

Digitálne rádio DAB+ bolo vypnuté 6.9.2020,

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top