Druhá fáza ochranných opatrení v Maďarsku

Vláda vyhodnotila epidemiologickú situáciu v Maďarsku a doteraz prijaté opatrenia, na základe ktorých dospela k záveru, že pri zachovaní doteraz prijatých opatrení je

nevyhnutné zaviesť nové ochranné opatrenia zamerané na zníženie počtu koronavírusových ochorení a zaťaženia nemocníc, informovalo Vládne informačné centrum. 

 Opatrenia, ktoré začnú platiť od stredy 11.11.2020 00:00, sú tieto:

 • Zákaz vychádzania bude platiť medzi 20.00 a 5.00 hodinou. Jedným z prípadov výnimky zo zákazu vychádzania je práca, ktorú je však potrebné odôvodniť
 • Všetky zhromaždenia sú zakázané
 • V reštauráciách nie je povolené prijímať hostí, môžu tam zostať iba, aby si zobrali jedlo so sebou. Vláda znižuje administratívne zaťaženie pri doručovaní  a do doručovania môžu byť zapojení taxikári. Môžu byť otvorené závodné jedálne.
 • Obchody - s výnimkou lekární a čerpacích staníc - môžu zostať otvorené do 19. hodiny, otvárať môžu ráno o 5. hodine. Poskytovatelia a služby, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje (ako napríklad kaderníci, maséri, osobní tréneri), môžu fungovať normálne podľa pravidiel zákazu vychádzania
 • Hotely neprijímajú turistov, iba hostí prichádzajúci na obchodné, ekonomické alebo vzdelávacie účely
 • Je zakázané konať akýkoľvek druh podujatia vrátane kultúrnych podujatí a vianočných trhov. Ceremónie náboženských spoločností sa môžu konať podľa uváženia náboženskej komunity. Vláda vyzýva náboženské spoločenstvá, aby si určili pravidlá správania pri svojich obradoch v súlade so všeobecnými pravidlami.
 • Športové zápasy sa musia konať za zatvorenými bránami
 • Individuálne vonkajšie športy sú povolené. Podľa platných právnych predpisov nemusí byť súťažiaci športovci v tejto činnosti obmedzovaní.
 • Používanie rekreačných zariadení je zakázané, fitnes, kryté bazény, múzeá, knižnice, kiná a zoologické záhrady, klziská.
 • Škôlky, materské školy a základné školy sú otvorené do 8. ročníka, s osobitnými inštitucionálnymi ochrannými opatreniami určenými riaditeľom. Školy na strednom vzdelávaní fungujú v digitálnom pracovnom harmonograme od 9. ročníka. 
 • Stredné školy fungujú podľa uváženia riaditeľa školy.
 • Univerzity a vysoké školy prechádzajú na digitálnu agendu. Vysoké školy budú zatvorené, výnimky môže ustanoviť rektor. Pobyt je možné udeliť predovšetkým cezhraničným a zahraničným študentom a tým, ktorí si v internáte splnia úradnú domácu karanténnu povinnosť.
 • Súkromné ​​a rodinné udalosti (napríklad narodeniny) sa môžu konať až pre 10 osôb
 • Môžu sa konať pohreby až pre 50 osôb
 • Svadby sa môžu konať aj bez svadby, avšak udalosti sa môžu zúčastniť iba niektorí ľudia.
 • Pracovníci v nemocniciach, školách, škôlkach, jasliach a pracovníci sociálnych inštitúcií musia byť testovaní každý týždeň, ako je stanovené v samostatnom vládnom nariadení
 • Doteraz zavedené pravidlá týkajúce sa nosenia a udržiavania odstupu zostávajú v platnosti s povinnosťou nosiť masku v niektorých verejných priestoroch s viac ako 10 000 obyvateľmi. Vymenovanie oblastí je zodpovednosťou primátorov miest a starostov obcí. 
 • Stále nie je povinné nosiť masku počas športových aktivít alebo v parkoch alebo v prírode.

Vládne nariadenia obsahujúce ochranné opatrenia sú dostupné v Maďarskom vestníku č. 242 roku 2020 a: 484/2020. (XI. 10.) druhá fáza ochranných opatrení, ktoré sa majú vykonať v prípade núdze 485/2020. (XI. 10.) o určitých opatreniach hospodárskej ochrany počas mimoriadnej udalosti

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top