Výmena a uznávanie vodičských preukazov v EÚ

Vždy môžete mať len jeden vodičský preukaz EÚ. Ak sa presťahujete do Maďarska, zvyčajne si nemusíte svoj vodičský preukaz vymeniť za miestny. Ak si to však želáte, môžete si ho dobrovoľne vymeniť za rovnocenný vodičský preukaz v novej krajine vášho pobytu.

Dobrovoľná výmena vodičského preukazu v inej krajine EÚ
Ak si chcete dobrovoľne vymeniť vodičský preukaz, musíte mať pobyt v danej krajine a spĺňať podmienky na získanie vodičského preukazu (napr. ste dosiahli minimálny vek, váš zdravotný stav vám umožňuje šoférovať atď.).

Pred výmenou vodičského preukazu budú príslušné orgány kontaktovať zodpovedné orgány v krajine vášho predošlého pobytu, aby si overili, že váš vodičský preukaz nie je obmedzený, pozastavený alebo odobratý. Ak vymieňate starý model vodičského preukazu, bude vám vydaný nový štandardný formát (plastová karta vo veľkosti kreditnej karty s fotografiou, ktorá sa vydáva od roku 2013).

Povinná výmena vodičského preukazu v inej krajine EÚ
Kedy vodičský preukaz musíte vymeniť?

v prípade jeho straty, odcudzenia alebo poškodenia
po dvoch rokoch obvyklého pobytu, ak máte vodičský preukaz s neobmedzenou platnosťou (len ak to vyžadujú vnútroštátne orgány krajiny, v ktorej žijete)
ak ste sa dopustili dopravného priestupku v krajine, v ktorej žijete
Pri výmene pôvodného vodičského preukazu za miestny vodičský preukaz sa na vás vzťahujú pravidlá tejto krajiny týkajúce sa vodičských preukazov (napríklad pravidlá týkajúce sa obdobia platnosti a lekárskych kontrol).
Maďarský vodičský preukaz je v rámci územia Maďarska uznávaný ako národný doklad totožnosti, samozrejme spolu s LK. Výhodou je to pre tých ktorý nevlastnia SK OP, majú iba SK cestovný pas, tým pádom nemusia nosiť u seba cestovný pas na území Maďarska.

Dokumenty, ktoré sa majú predložiť:

platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas SK vodičský preukaz - VP sa odovzdá na úrade, keď bude vystavený HU vodičský preukaz);
povolenie na pobyt - "Lakcímkarta"
vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, treba vybaviť u miestneho, obvodného lekára v Maďarsku, za tento úkon môžete platiť poplatok podľa cenníku daného lekára
doklad o zaplatení poplatku za administratívne služby
Poplatok za predĺženie platnosti vodičského preukazu: 4000.- HUF (pokiaľ klient nie je v dôchodkovom veku) pre dôchodcov 1500.-HUF).

Podanie je možné vykonať osobne na adrese Kormanyablak 9200 Mosonmagyaróvár Fő utca 11

Otváracia doba

Pondelok 8:00-18:00
Utorok 8:00-16:00
Streda 8:00-18:00
Štvrtok 8:00-16:00
Piatok 8:00-12:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Je možné požiadať o SMS u maďarského mobilného operátora a / alebo e-mailové oznámenie o dátume odoslania vyplneného vodičského preukazu alebo jeho príchodu na dopravný správny orgán

Administratívna lehota na vybavenie je 21 dní.

Pozri aj:  Osvedčenie zamestnávateľa pre cestovanie počas zákazu vychádzania, formát PDF, DOC a JPG

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top