Ako vybaviť trvalý pobyt (Lakcím) kartu online?

Čo potrebujete k bezproblémovému vybaveniu karty?

  • Najprv sa treba zaregistrovať na stránke ENTER HUNGARY
  • Správne vyplniť elektronickú žiadosť na tejto stránke
  • List vlastníctva k nehnuteľnosti - odfotiť a previesť do formátu pdf, *ak nemáte, treba objednať na stránke www.tulajdonilap.eu
  • Občiansky preukaz (v prípade dieťaťa jeho cestovný pas) - odfotiť a previesť do formátu pdf
  • EÚ kartu poistenca (aj v prípade dieťaťa) - odfotiť a previesť do formátu pdf
  • Potvrdenie o príjme (výpis z BÚ za posledné tri po sebe idúce mesiace, s vyznačením príjmu v každom mesiaci. Príklad: Keď podávam žiadosť v novembri je potrebné doložiť výpisy z účtu za august, september a október).
  • 1000 HUF poplatok (platba priamo cez stránku ENTER HUNGARY
  • Ak nie ste majiteľ bytu (ste v podnájme, prenájme) treba mať a doložiť potvrdenie "Befogadó nyilatkozat" vo formáte pdf

Registračná a pobytová karta 

Na základe vyplnenej žiadosti a poslaní dokumentov cez stránku ENTER HUNGARY (bankové výpisy, list vlastníctva, doklady, potvrdenia) a všetky doklady budú korektne schválené cudzineckou políciou a úradom prisťahovalectva,dostanete výzvu na prevzatie  REGISTRAČNEJ KARTY / OSVEDČENIE O REGISTRÁCII (Regisztrációs igazolás).

Treba sa potom dostaviť osobne pre prevzatie tejto karty na Cudzineckej polícii v Győri (9026 Győr, Szövetség u. 15-17. - http://www.bmbah.hu),

Po preverení dokumentov cca do 14 dní obdržíte doporučenou poštou POBYTOVÚ "ZELENÚ" (Lakcím) KARTU, túto kartu má každý či je občan Maďarska alebo prisťahovalec z EU

LK sa používa k cestovnému pasu, alebo k občianskemu preukazu

  • Registrovať na pobyt sa dá výhradne na nehnuteľnosť, ktorá je skolaudovaná a zapísaná v katastrálnej mape.
  • Ak nemáte výpis z listu vlastníctva môžete si ho objednať na internete www.tulajdonilap.eu

S pobytovou kartou získate:

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top