PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠICH ZMIEN NA HRANICIACH
Radi by sme vás upozornili na novú vyhlášku, ktorá upravuje režim na hraniciach Slovenska. V plnom znení ju nájdete vo vestníku vlády: http://bit.ly/vyhlaska_ciastka_14 (22 vyhláška).
Toto sú najdôležitejšie zmeny oproti doteraz platným pravidlám na hraniciach:
👉Osoby prichádzajúce na územie SR pozemnou hranicou s Ukrajinou budú musieť podstúpiť antigénové testovanie na hranici
👉Ruší sa limit 30-kilometrovej vzdialenosti od otvoreného hraničného priechodu pre pendlerov, ktorí žijú na Slovensku a pracujú v susedných štátoch, po novom medzi výnimky budú patriť všetky osoby, ktoré majú na území susedného štátu pracovný pomer alebo miesto výkonu práce, musia však vedieť túto skutočnosť preukázať; (vzor tlačiva nájdete na konci vyhlášky)
👉zároveň sa tak ruší výnimka pre strategické povolania, keďže po novom sa výnimka týka všetkých pracovníkov
👉Limit 30 kilometrov ostáva v platnosti pre osoby žijúce v susedných štátoch a pracujúce na území Slovenska, rovnako ako aj pre občanov Slovenska žijúcich v susedných štátoch (bez ohľadu na miesto výkonu práce)
👉Žiaci a študenti žijúci v ČR a študujúci na Slovensku, resp. žijúci na Slovensku a študujúci v ČR sa musia pri prechode hraníc vedieť preukázať potvrdením vydaným školou, že vyučovanie je prezenčnou formou
👉Bližšie sa špecifikuje definícia pre ľudí pracujúcich v kultúre pre prechod hranicou s ČR
👉Po príchode z „červených“ krajín do domácej izolácie sa už nebude treba hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi, keďže je v tomto prípade povinná registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica, regionálne úrady tieto informácie dostanú automaticky.
Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top