Informácie

Potvrdenia z poslednej vyhlášky ÚVZSR na stiahnutie

Ak si potrebujete stiahnuť tlačivá z poslednej vyhlášky Úradu vlády: 30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

Nižšie uvedené platí iba vtedy, keď má dôchodca bydlisko iba v Maďarsku, alebo si necháva zasielať slovenský dôchodok na účet v maďarskej banke.

Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok.

Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

Roaming, alebo maďarská sim-karta?

Keďže sa do Maďarska sťahujeme možno natrvalo, mali by sme zvážiť, či si do telefónu nekúpime miestnu maďarskú SIM kartu.

Základné pravidlo znie, že pokiaľ trávite viac času v Maďarsku ako na Slovensku, alebo ak používate svoj mobilný telefón častejšie v roamingu ako na Slovensku, môžete na cestách v EÚ platiť za svoje volania, správy a dátové služby štandardné domáce ceny. To sa považuje za primerané využívanie roamingových služieb.

Objednajte sa na Štátny antigénový test COVID-19 (ZADARMO)

Bývate v Maďarsku? Klinika MEDANTE ponúka pre obyvateľov pohraničia možnosť objednať sa na daný termín, 

POSTUP pre objednanie na odber

Sociálna poisťovňa môže poistenca na PN skontrolovať aj v Maďarsku

Vďaka zrušeniu hraničných kontrol medzi Slovenskom a susediacimi krajinami schengenského priestoru mnoho občanov Slovenska žije v prihraničných oblastiach Maďarska. Ako sa na takýchto poistencov, ktorí pracujú na Slovensku a teda platia si poistenie na nemocenské poistenie na Slovensku, pozerá v prípade práceneschopnosti a v tejto súvislosti aj s kontrolou liečebného režimu?

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva a o jej trvaní a skončení rozhoduje ošetrujúci lekár. Ošetrujúci lekár na príslušnom tlačive „potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“, vyznačí miesto v Maďarsku, na ktorom sa bude dočasne práceneschopný poistenec počas dočasnej pracovnej neschopnosti zdržiavať. Uvedená adresa nemusí byť nevyhnutne miestom hláseného trvalého pobytu, avšak dočasne práceneschopný poistenec by mal uviesť také miesto, ktoré bude z hľadiska efektivity jeho liečby a dochádzania na kontroly ošetrujúcemu lekárovi a odborné vyšetrenia čo najdostupnejšie.

Pendleri aj cezhraniční pracovníci budú potrebovať test

Minister Krajčí dnes uviedol, že pendlerom, študentom či zamestnancom pracujúcim v zahraničí, na ktorých sa doposiaľ vzťahovala výnimka, by mala od 7. decembra pribudnúť povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým testom na koronavírus.

Nebude však pre nich povinný negatívny výsledok RT-PCR testu, stačiť im bude aj antigénový test, ktorý nebude starší viac ako dva týždne.

ko si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

Čo robiť, ak chcete mať zapísanú vašu maďarskú adresu v našom OP

Najprv si treba položiť otázku prečo - môžeme mať niekoľko dôvodov

  1. Mám len jednu nehnuteľnosť a to v Maďarsku a nechcem mať občiansky preukaz bez adresy (napríklad v nejakej mestskej časti, bez ulice)
  2. Predal som na Slovensku dom, byt a mám stále trvalý pobyt na adrese, ktorú používam, aj keď by som mal zmeniť danú adresu
  3. Prvý občiansky pre svoje deti - dá sa žiadať už od dvoch rokov (ideálne aj ako cestovný doklad, netreba nosiť cestovný pas)
  4. Budem mať ťažisko svojich záujmov už len v Maďarsku
  5. Nechcem zaťažovať známych, rodinu u ktorých mám nahlásený trvalý pobyt
  6. Nechcem si platiť mesačne trvalý pobyt ako službu
  7. Som dôchodca 
  8. Ak chcete neskôr požiadať o maďarské občianstvo
  9. Chcel som to mať na poriadku a o tejto možnosti som nevedel

Ak ohlásite zmenu trvalého pobytu a vybavíte si nový občiansky preukaz požiadajte:
- o zmenu v Obchodnom registri
- o zmenu v Živnostenskom registri
- o zmenu na dopravnom inšpektoráte, dajte si auto na firmu, alebo si zoberte maďarskú ŠPZ
- o zmenu údajov v katastri nehnuteľností v SR (je to bezplatné a zapíšu vám aj maďarský pobyt do katastra v SR)

Ohláste zmenu aj v ďalších organizáciách

Banka, pošta
Zdravotná poisťovňa
Zamestnávateľ
Sociálna poisťovňa
Daňový úrad
Doplnková dôchodková poisťovňa
Stavebná sporiteľňa
Nebankové alebo splátkové spoločnosti
Súdy
Exekútor
Mobilný operátor
Komerčná poisťovňa
a podobne

Nový občiansky má čip, preto viete komunikovať s úradmi elektronicky, hlavne cez portál www.slovensko.sk

Ako na to

Správne poplatky:
podanie žiadosti o vydanie OP (zmena alebo zápis nových údajov) 4,50 eura
podanie žiadosti o vydanie OP do 2 pracovných dní 20 eur + základný poplatok
Zákonná lehota pre vydanie občianskeho preukazu s čipom začne plynúť až po uhradení správneho poplatku.

Výška správnych poplatkov
Podanie žiadosti o vydanie OP (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 eura.
Podanie žiadosti o OP ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 eura,
Podanie žiadosti o OP ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur.
Podanie žiadosti o OP urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 eur + základný poplatok.
Doručenie OP na adresu na Slovensku službou na tento účel zriadenou 3 eurá + základný poplatok.

Oslobodenie od poplatkov
Od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 (napr. po skončení doby platnosti občianskeho preukazu) a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.
Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top

No Internet Connection